הצטרפות למועדון


לחברי המועדון תהיה גישה לכל המחירים והמבצעים אשר מפורסמים באתר. כמו כן ינתנו מבצעים מיוחדים לחברי המועדון.
החברות תהיה כפופה למילוי מלא ונכון של שאלון ההצטרפות,ותותנה עם אישור מנהלת האתר. הנהלת האתר לא תעשה כל שימוש אישי בפרטי השאלון ,אלא לצרכי אישור החברות בלבד.
אישור החברות ישלח בכתובת המייל שנתתם.

להצטרפות:

    שם *

    דואר אלקטרוני *

    מס' טלפון

    *שדות חובה